4K世界

电视剧封面:
电视剧名: 最后生还者
年  代:
国  家: 美国
类  别: 动作 科幻 冒险 恐怖 惊悚 剧情 
语  言: 英语
字  幕: -
上映日期: 2023-01-15
文件格式: mp4    mkv    
视频效果: 4K(3840x2160)    
片  长: 60-85 分钟
导  演: 康捷米尔·巴拉戈夫
剧情简介: -

The.Last.of.Us.S01E06.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.61 KB

The.Last.of.Us.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.81 KB

The.Last.of.Us.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.77 KB

The.Last.of.Us.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.83 KB

The.Last.of.Us.S01E01.2160p.WEB.H265-GGWP[rartv]-[rarbg.to].torrent

20.73 KB

The.Last.of.Us.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.7 KB

The.Last.of.Us.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.67 KB

The.Last.of.Us.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.69 KB

The.Last.of.Us.S01E02.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.97 KB

The.Last.of.Us.S01E03.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF[rartv]-[rarbg.to].torrent

25.37 KB

The.Last.of.Us.S01E03.2160p.WEB.H265-GGWP[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.91 KB

The.Last.of.Us.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

25.37 KB

The.Last.of.Us.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

25.39 KB

The.Last.of.Us.S01E04.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.38 KB

The.Last.of.Us.S01E04.2160p.WEB.H265-GGWP[rartv]-[rarbg.to].torrent

23 KB

The.Last.of.Us.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.36 KB

The.Last.of.Us.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.31 KB

The.Last.of.Us.S01E04.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NOGRP[rartv]-[rarbg.to].torrent

23.6 KB

The.Last.of.Us.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.81 KB

The.Last.of.Us.S01E05.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.52 KB

The.Last.of.Us.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.79 KB

The.Last.of.Us.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.8 KB

The.Last.of.Us.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.89 KB

The.Last.of.Us.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.6 KB

The.Last.of.Us.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.65 KB

The.Last.of.Us.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]-[rarbg.to].torrent

15.78 KB

The.Last.of.Us.S01E06.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

19.61 KB

The.Last.of.Us.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

18.83 KB

The.Last.of.Us.S01E07.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

14.15 KB

The.Last.of.Us.S01E07.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

18.8 KB

The.Last.of.Us.S01E07.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

18.49 KB

The.Last.of.Us.S01E07.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NOGRP[rartv]-[rarbg.to].torrent

14.46 KB

The.Last.of.Us.S01E08.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.1 KB

The.Last.of.Us.S01E08.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.45 KB

The.Last.of.Us.S01E08.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.09 KB

The.Last.of.Us.S01E08.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

17.15 KB

The.Last.of.Us.S01E08.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NOGRP[rartv]-[rarbg.to].torrent

13.73 KB

The.Last.of.Us.S01E09.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

14.71 KB

The.Last.of.Us.S01E09.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]-[rarbg.to].torrent

22.26 KB

The.Last.of.Us.S01E09.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]-[rarbg.to].torrent

14.69 KB

The.Last.of.Us.S01E09.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]-[rarbg.to].torrent

14.69 KB

The.Last.of.Us.S01E09.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NOGRP[rartv]-[rarbg.to].torrent

22.78 KB

回复

使用道具 举报

全部点评42

781786813 2023-1-16 12:16 显示全部楼层

781786813 2

2023-1-16 12:16

等字幕。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kinglysam 3

2023-1-16 12:25

781786813 发表于 2023-1-16 12:16
等字幕。。。。

要字幕去字幕库下
回复 支持 反对

使用道具 举报

Huangyuandi 4

2023-1-16 12:37

kinglysam 发表于 2023-1-16 12:25
要字幕去字幕库下

字幕库在哪啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

隔壁你于大爷 5

2023-1-16 12:52

太强了。开心到爆
回复 支持 反对

使用道具 举报

kinglysam 6

2023-1-16 12:52

Huangyuandi 发表于 2023-1-16 12:37
字幕库在哪啊。。

百度搜一下 网页
回复 支持 反对

使用道具 举报

ckpc112233 2023-1-16 12:53 显示全部楼层

ckpc112233 7

2023-1-16 12:53

谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

alexander1231 8

2023-1-16 13:25

感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

luenky 2023-1-16 13:27 显示全部楼层

luenky 9

2023-1-16 13:27

哇塞  游戏同款啊。。。这个要收藏 感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

Gu569200 2023-1-16 14:21 显示全部楼层

Gu569200 10

2023-1-16 14:21

有没有阿里云盘分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

cs83729145 2023-1-16 14:32 显示全部楼层

cs83729145 11

2023-1-16 14:32

下好,留这过年看
回复 支持 反对

使用道具 举报

TeemoCN 2023-1-16 16:56 显示全部楼层

TeemoCN 12

2023-1-16 16:56

没有中文字幕{:5_206:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

penguinrex 2023-1-16 21:48 显示全部楼层

penguinrex 13

2023-1-16 21:48

感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

BabyDriver 2023-1-17 11:04 显示全部楼层

BabyDriver 14

2023-1-17 11:04

刚在PS5上吧重制版 白金了。 又刷一编剧
回复 支持 反对

使用道具 举报

guilty45 2023-1-17 17:06 显示全部楼层

guilty45 15

2023-1-17 17:06

终于等到你。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dawaphuntsok 16

2023-1-26 18:59

感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

hbhtxxlyp 2023-1-30 13:13 显示全部楼层

hbhtxxlyp 17

2023-1-30 13:13

还原度非常高。。感谢分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

battman 2023-2-6 11:05 Hao4K手机版 显示全部楼层

battman 18

2023-2-6 11:05

求第四集
回复 支持 反对

使用道具 举报

   发表点评

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

  • 购买会员

  • 帮助

  • 回顶部